ŽSR, Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku číslo 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor SO 32-01 Železničný spodok – koľaj č. 1 - netkaná geotextília Fibertex, šesťuholníková geomreža Tensar TriAx TX190L a Tensar TriAx TX170.
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa, SO 49.32.02 Žst. Bytča; vystužený gabiónový oporný múr GEOMUR-G
I/18 Prešov - Lipníky
Obchvat Martina, vystuženie asfaltových vrstiev vozovky - GlasGrid 8501
Lakeside park_Phase II
Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské Pleso
I/18 Prešov - Lipníky
ŽSR, Modernizácia trate Beluša - Púchov, SO 42.33.10 - GEOMUR-TW1
GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva
GEOSVAH - G
GEOMUR - TW1
GEOMUR - ARES
GEOMUR - G
BLOCK-SK - zvárané gabióny
Ochrana proti padaniu skál

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.